𝖭𝖺̈𝗂𝗇𝖺̈ 𝖿𝗅𝗎𝗇𝗌𝗌𝖺𝗂𝗌𝗂𝗇𝖺 𝗄𝖺𝗎𝗌𝗂𝗇𝖺 𝗉𝗂𝖽𝖾𝗍𝖺̈𝖺̈𝗇𝗁𝖺̈𝗇 𝗁𝗎𝗈𝗅𝗂 𝖾𝗍𝗍𝖺̈ 𝗉𝗈𝗇𝖾𝗂𝗅𝗅𝖺𝖺𝗇 𝗏𝖺𝗂𝗇 𝗍𝖾𝗋𝗏𝖾𝖾𝗇𝖺̈! 
𝖩𝗈𝗌 𝗈𝗅𝗈 𝗈𝗇 𝗉𝖾𝗋𝗁𝖾𝖾𝗌𝗌𝖺̈ 𝗃𝗈𝗅𝗅𝖺𝗄𝗎𝗅𝗅𝖺 𝗄𝗂𝗉𝖾𝖺̈, 𝗃𝖺̈𝖺̈𝖽𝖺̈𝖺̈𝗇 𝗄𝗈𝗍𝗂𝗂𝗇 𝗉𝖺𝗋𝖺𝗇𝗍𝖾𝗅𝖾𝗆𝖺𝖺𝗇 𝗋𝖺𝗎𝗁𝖺𝗌𝗌𝖺 😴 𝖳𝖺̈𝗍𝖺̈ 𝗍𝗈𝗂𝗏𝗈𝗇 𝗃𝖺 𝗃𝗈𝗉𝖺 𝖾𝖽𝖾𝗅𝗅𝗒𝗍𝖺̈𝗇, 𝗄𝗈𝗌𝗄𝖺 𝗇𝖺̈𝗆𝖺̈ 𝗆𝗎𝗎𝗍𝗈𝗂𝗇 𝗄𝗒𝗅𝗅𝖺̈ 𝗏𝖺𝗅𝗅𝖺𝗇 𝗋𝖾𝗂𝗅𝗎𝗍 𝗍𝗒𝗈̈𝗄𝖺𝗏𝖾𝗋𝗂𝗍, 𝖾𝗅𝗂 𝗉𝗈𝗇𝗂𝗍 𝗈𝗏𝖺𝗍 𝗍𝖺̈𝗌𝗌𝖺̈ 𝗄𝗈𝗁𝖽𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗋𝗌𝗂𝗇 𝗍𝗂𝗇𝗄𝗂𝗆𝖺̈𝗍𝗍𝗈̈𝗆𝗂𝖺̈ 𝖾𝗂𝗏𝖺̈𝗍𝗄𝖺̈ 𝗆𝗒𝗈̈𝗇𝗇𝖺̈ 𝗌𝖺𝗂𝗋𝖺𝗎𝗌𝗅𝗈𝗆𝖺𝖺. 𝖲𝖺𝗂𝗋𝖺𝖺𝗇𝖺  𝗈𝗇 𝗇𝗂𝗂𝗇 𝗄𝗈𝗏𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗂𝗄𝗈𝗍𝗍𝖺𝗏𝖺𝖺 𝗍𝖾𝗁𝖽𝖺̈ 𝗇𝖺̈𝗂𝗍𝖺̈ 𝗍𝖺𝗅𝗅𝗂𝗍𝗈̈𝗂𝗍𝖺̈, 𝖺𝖺𝗆𝗎𝗌𝗍𝖺 𝗂𝗅𝗍𝖺𝖺𝗇 🥴 
𝖩𝖺 𝗆𝗎𝗎𝗍𝖾𝗇 𝗉𝗂𝖽𝖾𝗍𝖺̈𝖺̈𝗇 𝗌𝖺𝗆𝖺𝗍 𝗄𝖺̈𝗒𝗍𝖺̈𝗇𝗇𝗈̈𝗍 𝗄𝗎𝗂𝗇 𝗄𝖾𝗏𝖺̈𝖺̈𝗅𝗅𝖺̈, 𝗃𝗈𝗅𝗅𝗈𝗇 𝗆𝖾 𝖾𝗆𝗆𝖾 𝗉𝗂𝗍𝖺̈𝗇𝖾𝖾𝗍 𝗍𝖺𝗎𝗄𝗈𝖺 𝗍𝗈𝗂𝗆𝗂𝗇𝗇𝖺𝗌𝗍𝖺 𝗏𝖺𝖺𝗇 𝗁𝗂𝖾𝗇𝗈𝗌𝗍𝗂 𝗒𝗁𝗍𝖾𝗂𝗌𝗉𝖾𝗅𝗂𝗅𝗅𝖺̈ 𝗍𝗂𝗂𝗆𝗂𝗇𝖺̈ 𝗍𝖾𝗂𝖽𝖺̈𝗇 𝗏𝖺𝗄𝗂𝗈𝗋𝗒𝗁𝗆𝖺̈𝗅𝖺̈𝗂𝗌𝗍𝖾𝗆𝗆𝖾 𝗄𝖺𝗇𝗌𝗌𝖺 𝗌𝖾𝗅𝗏𝗂𝗌𝗂𝗆𝗆𝖾 𝗍𝗈𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗉𝗂𝖾𝗇𝗂𝗇 𝗉𝗈𝗂𝗌𝗌𝖺𝗈𝗅𝗈𝗂𝗇!
𝖬𝗎𝗂𝗌𝗍𝖺 𝗌𝗂𝗂𝗌 𝖾𝗍𝗍𝖺̈;
∙ 𝖪𝗈𝖽𝖺𝗇 𝗏𝗂𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖺̈ 𝗈𝗇 𝗄𝖺̈𝗌𝗂𝖾𝗇 𝗉𝖾𝗌𝗎𝗉𝗂𝗌𝗍𝖾 𝗃𝗈𝗍𝖺 𝗈𝗇 𝗁𝗒𝗏𝖺̈ 𝗄𝖺̈𝗒𝗍𝗍𝖺̈𝖺̈ 𝗆𝖾𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗍𝗎𝗅𝗅𝖾𝗇.
∙ 𝖮𝗅𝗅𝖺𝖺𝗇 𝗎𝗅𝗄𝗈𝗇𝖺, 𝖾𝗂 𝗍𝖺𝗅𝗅𝗂𝗌𝗌𝖺. 
∙ 𝖯𝗂𝖽𝖾𝗍𝖺̈𝖺̈𝗇 𝗁𝖺𝗇𝗌𝗄𝗈𝗃𝖺.
∙ 𝖤𝗂 𝗄𝗈𝗌𝗄𝖾𝗍𝖺 𝗄𝖺𝗌𝗏𝗈𝗂𝗁𝗂𝗇.
∙ 𝖸𝗌𝗄𝗂𝗍𝖺̈𝖺̈𝗇 𝗁𝗂𝗁𝖺𝖺𝗇! 
∙ 𝖳𝖺𝗅𝗅𝗂𝗅𝗅𝖺 𝗏𝖺𝗂𝗇 𝖾𝖽𝖾𝗅𝗅𝖾𝖾𝗇 𝗈𝗉𝗉𝗂𝗅𝖺𝖺𝗍 𝗃𝖺 𝗉𝗂𝖾𝗇𝗂𝖾𝗇 𝗄𝖺𝗇𝗌𝗌𝖺 𝗒𝗄𝗌𝗂 𝗁𝗎𝗈𝗅𝗍𝖺𝗃𝖺 / 𝗅𝖺𝗉𝗌𝗂. 

Ja kun oma kirjautuminen salasanoineen on tehty, kirjaudu Setmore -kirjaudu kohdasta jonka jälkeen näet ponikoulukerrat (ja voit varata lisää! ;) 

Raviponikoulu
HEPSIS Team, Rusko.
hepsisteam@gmail.com /​044 3579 573

Lavamäentie 392, 21310 Vahto

  • Facebook
  • Instagram
hopoti-logo-preview.png

Meillä voit maksaa myös kortilla!